Directeur

Ilse Demarbaix – directie@olfa3eiken.be

Educatie speelt een grote rol in mijn leven. Ik bekleedde ongeveer elke mogelijke functie binnen ons schoolsysteem: van leerkracht over zorgleerkracht, zorgcoördinator naar directie en coördinerend directeur van scholengemeenschap Prins Boudewijn.

Ik ben gepassioneerd door onderwijs en mensen. Ik laat me dan ook graag omringen door anderen met dezelfde drift. Met de juiste mensen om me heen maak je de juiste bewegingen. Werk niet vanuit ‘ieder voor zich’ maar samen vanuit ieder zijn talenten.

Zowel in mijn persoonlijk leven als vanuit mijn taak als directeur wil ik iedere dag blijven leren. Het groeiproces stopt nooit.

Zorgen voor het geluk van anderen het zal steeds één van mijn grootste doelen blijven.

Werken met hart  en ziel blijft voor mij een belangrijk motto om er iedere dag te staan.