Meester Dieter – Turnleraar

Meester Dieter Bogaert –  meester.dieter@olfa3eiken.be

In mijn kinderjaren vond ik de turnlessen steeds het hoogtepunt van de week.
Iedere les was ik weer benieuwd welke nieuwe sporten en spelletjes we gingen leren, genoot ik van de spannende wedstrijdjes met mijn klasgenoten en was ik fier op mezelf als ik mijn grenzen durfde verleggen. 

De turnlessen alleen waren voor mij al snel niet meer genoeg. Op de speelplaats speelden we spelletjes uit de turnles opnieuw, daagden de andere ploeg nog eens uit voor een re-match of we vonden nieuwe spelletjes uit die we dan dagen aan een stuk speelden en perfectioneerden. 

Al die fijne momenten wil ik nu als leerkracht via mijn lessen delen met de leerlingen. Ik wil ze naast de klassieke sporten ook laten kennismaken met nieuwe sporten. Mijn voorliefde voor gezelschapsspellen probeer ik samen te laten vloeien met gekende spelletjes om zo meer uitdagingen en nieuwe spelvormen te creëren. Iedere les wil ik de leerlingen zoveel mogelijk laten bewegen met zo weinig mogelijk wachttijden. 

Als de leerlingen samen plezier beleven aan het bewegen,  is mijn missie geslaagd.