Procedure inschrijven

In de gemeente Edegem werken alle kleuter- en lagere scholen met één centraal aanmeldsysteem om je kind in te schrijven.

Dat betekent dat je via een website laat weten op welke school je je kind het liefst wil inschrijven. Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort is in Edegem dus niet nodig. In de maand maart meld je je kind(eren) aan en maak je je schoolkeuze. Je haasten is niet nodig, want de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de toekenning van je plaats.  

Voor alle informatie surf je naar https://edegem.be/aanmelden 

De definitieve inschrijving in de school volgt op basis van de toegewezen tickets.  

Broers en/of zussen dan leerlingen die al school lopen op onze school blijven genieten van een voorrangsperiode tot inschrijven binnen onze school. 

Kleuters van de derde kleuterklas hoeven zich NIET opnieuw in te schrijven bij overgang naar het eerste leerjaar.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.  Breng bij de inschrijving in de school de Kids-ID of ISI+ kaart van je kind mee.