Zorgteam

Juf Marleen – zorgcoördinator – juf.marleen@olfa3eiken.be

Als zorgcoördinator heb ik de uitdagende job om met iedereen nauw betrokken te zijn. Van betekenis zijn voor een leerling, luisteren naar ouders, hulp bieden aan een leerkracht en brainstormen met de directie zijn een zinvolle invullingen van mijn werk.

Werken in het onderwijs betekent voor mij samen nadenken, uitproberen, evalueren, leren, opnieuw nadenken, …  en samen succes ervaren.

De school is een plaats waar ruimte is voor creativiteit van leerlingen én teamleden. Dat geeft me energie.

Juf Leen Van Barel – zorgjuf – juf.leen@olfa3eiken.be

Als zorgjuf is….

geen enkele dag hetzelfde

geen enkel kind, collega of ouder hetzelfde

geen enkele les of activiteit hetzelfde

geen enkel leerproces hetzelfde

Dat maakt het onderwijs voor mij zo

             BOEIEND en UNIEK !!

Juf Pascale – zorgjuf bij de kleuters en het eerste leerjaar – op dinsdag – en donderdagnamiddag leerkracht derde leerjaar – juf.pascale@olfa3eiken.be

Ik had een prachtig voorbeeld: mijn mama. Zij was een kleuterjuf met een warm hart, enorme creativiteit en groot enthousiasme.

Hierdoor werd ik geprikkeld en is mijn interesse ontstaan.

Ik hou van de diversiteit tussen kleuters.

Ik ben heel graag creatief en vernieuwend bezig.

Ik hou ervan om kleuters op een speelse manier allerlei dingen aan te leren, om hen te zien groeien.

Juf Marijke – zorgjuf en op vrijdag juf zesde leerjaar – juf.marijke@olfa3eiken.be

Hoi! Ik ben juf Marijke.

Het onderwijs stroomt al van kleins af door mijn aderen. Met een leerkracht wiskunde en later directeur in het basisonderwijs als mama, had ik een ideaal voorbeeld. Toch koos ik eerst voor een andere opleiding (logopedie), maar ook binnen dit werkveld ging mijn voorkeur uit naar opdrachten in het onderwijs.

Al snel had ik door dat ik liever zelf een echte juf zou zijn die kon werken met een hele klas. Het is vooral de variatie die me aanspreekt. Van wiskunde, over WO en sociale vaardigheden, naar muzische opvoeding…

Het is zo’n verrijking om kinderen in verschillende domeinen te zien groeien en openbloeien.

Juf Taïs – Muzejuf en juf die kinderen prikkelt om te komen tot graag lezen – juf.tais@olfa3eiken.be

Nog vóór mijn onderwijsdiploma behaalde ik een bachelor maatschappelijk werk. 

Gedragswetenschappen, psychopathologie en ook de problematiek van psychosociale aard boeien me enorm. Ik wilde me oorspronkelijk dan ook vooral toeleggen op het helpen en begeleiden van kwetsbare jongeren. 

Maar er was ook die kriebel om les te geven. De denk- en leefwereld van kinderen fascineert me enorm. Daarom deed ik er na mijn studies maatschappelijk werk ook nog de opleiding tot leraar bij. Dat was voor mij de ideale combinatie, want onderwijzen vraagt vaak meer kennis en achtergrond dan louter inzicht in de cognitieve ontwikkeling en pedagogie. 

Ik ben ervan overtuigd dat alles vertrekt vanuit een stabiele vertrouwensrelatie en welbevinden: kinderen moeten zich goed voelen in hun klasbiotoop. Jezelf zijn als leraar, je durven openstellen naar de kinderen toe en aandacht hebben voor de persoon van elk kind, is voor mij de sleutel tot een vruchtbare klassfeer. Voor mij is ieder kind uniek en mag ook ieder kind uniek zijn. Dat maakt van lesgeven een boeiende uitdaging, die ik met heel veel goesting elke dag opnieuw weer aanga!

Los daarvan ben ik een echte muziekliefhebber. Ik kan me uren verdiepen in het ontdekken en beluisteren van muziek. Ook sport en beweging, waarbij uithouding en zelfbeheersing van belang zijn, staan hoog op mijn lijstje. Karate en joggen zijn echt mijn sporten!