Inschrijvingen

Op zoek naar een nieuwe school voor je kind?

Welkom op Olfa Drie Eiken; een kleine, dynamische en warme school. Samen zetten we stappen om te
leren, te groeien, om de persoonlijkheid en talenten van elk kind verder te ontplooien, om te leren zorg
dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenleving, … Laten we de wereld
samen ontdekken! Want leren is groeien en groeien is leren. Dit trachten we dagelijks te realiseren vanuit onze vier pijlers: communicatie, respect, welbevinden en positiviteit.

Wil je onze school verder leren kennen? Kom dan zeker langs op onze kijkdag!